Kiedy rozliczenia miesięczne w firmie a kiedy kwartalne podatku VAT?

Kiedy rozliczenia miesięczne w firmie a kiedy kwartalne podatku VAT - foto

Przedsiębiorcy są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem, zazwyczaj płacą oni podatek VAT i PIT. Większość firm decyduje się na rozliczanie miesięczne, chociaż w niektórych przypadkach mogą zmienić je na kwartalne. Podpowiadamy, jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania!

Kto może skorzystać z rozliczenia kwartalnego?

Mali podatnicy VAT mogą wybrać rozliczenie kwartalne, pod warunkiem, że wartość sprzedaży nie przekroczyła w ubiegłym roku 1,2 mln euro. Przy przeliczaniu maksymalnego obrotu na złotówki uwzględnia się średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października ubiegłego roku, przy czym kwotę zaokrągla się do 1000 zł. Należy również zaznaczyć, że od momentu rejestracji do VAT musi upłynąć przynajmniej 12 miesięcy. Aby zmienić sposób rozliczania podatku VAT z miesięcznego na kwartalny, należy uaktualnić formularz VAT-R.

Terminy płatności VAT

Jeśli rozliczasz podatek VAT kwartalnie, musisz dostarczać pliki JPK V7K, a jeśli miesięcznie – JPK V7. Pamiętaj, żeby składać je razem z deklaracją VAT. Większość przedsiębiorców rozlicza VAT za okresy miesięczne. W tym przypadku wypełnioną deklarację należy przesłać do urzędu skarbowego do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

To oznacza, że podatek za maj, musimy zapłacić do 25 czerwca. Aby uniknąć pomyłek, warto poszukać doświadczonego biura rachunkowego, świadczącego usługi księgowe na najwyższym poziomie. Jeśli termin płatności VAT przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, upływa on kolejnego dnia roboczego.

Czy warto przejść na rozliczenie kwartalne z fiskusem?

Decydując się na takie rozwiązanie, możesz rozliczać faktury kosztowe w tym samym kwartale, w których je dostałeś lub w jednym z dwóch kolejnych. Dzięki temu nie musisz dokonać korekty w części deklaracyjnej pliku JPK V7K, jeśli faktura trafiła do nas z opóźnieniem.

Kwartalne rozliczenie podatków nie tylko pozwala zaoszczędzić sporo czasu, lecz także zwiększa płynność finansową przedsiębiorstwa. W ten sposób zyskujesz większą swobodę w planowaniu wydatków. Jeśli masz status małego podatnika i zdecydujesz się na rozliczanie co 3 miesiące, możesz skorzystać z metody kasowej. W tym przypadku płacisz podatek VAT dopiero wtedy, gdy kontrahent uiścił należności.

Kiedy nie można wybrać rozliczenia kwartalnego?

Z takiego rozwiązania nie mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • dokonali niedawno rejestracji do VAT (nie upłynęło 12 miesięcy), nawet jeśli stosują metodę kasową,
  • w danym kwartale lub poprzedzających go 4 kwartałach dokonali importu towarów, o których wspomniano w załączniku nr 15 do ustawy, z wyjątkiem sytuacji, w której miesięczna wartość dostawy nie przekroczyła 50 tys. zł,
  • w danym kwartale dokonali dostawy towarów na zasadach wskazanych w art. 33 ust. 1,
  • nie umożliwili płatności za pomocą instrumentu płatniczego zgodnie z ustawą o usługach płatniczych we wszystkich miejscach, w których działalność gospodarcza jest rzeczywiście wykonywana, zwłaszcza w lokalu, poza siedzibą firmy lub pojeździe przeznaczonym do przewozu pasażerów.

Kwartalne rozliczenie VAT – na co trzeba uważać?

Wspomniane rozwiązanie jest trochę bardziej skomplikowane niż rozliczanie na zasadach ogólnych. Przede wszystkim należy wystawiać faktury z adnotacją “metoda kasowa”, ponieważ stanowi ona ważną informację dla klientów. Oprócz tego musimy wykazać należny podatek VAT w ciągu 180 dni od dnia sprzedaży towaru lub wykonania usługi, jeśli zostały spełnione dwa warunki:

  • klient nie zapłacił w podanym terminie,
  • nabywcą była osoba fizyczna, niebędąca czynnym podatnikiem VAT.

Rozliczanie kwartalne ogranicza formalności związane z wykonywaniem przelewów i dostarczaniem deklaracji. Zamiast wysyłać 12 plików JPK V7, składasz tylko 4 i JPK V7K. Z drugiej strony, przedsiębiorca musi być bardziej zdyscyplinowany. Rozliczając się kwartalnie, można zapomnieć o odłożeniu środków finansowych na koncie.