Od czego zależą ceny usług księgowych?

Osoby, które zastanawiają się ile dokładnie kosztują usługi księgowe muszą przygotować się na to, iż odpowiedź będzie niejednoznaczna. Wszystko zależy od zakresu usług świadczonych przez biuro rachunkowe, tego jaka ilość dokumentów jest przetwarzana w ciągu miesiąca oraz jaki jest charakter prawny danej firmy. Warto pamiętać o tym, że dobry księgowy jest na wagę złota i stanowi jeden z czynników wpływających na sukces prowadzenia biznesu.

Cena obsługi księgowej a zakres usług

To podstawowy czynnik wpływający na to jakie koszty trzeba będzie ponosić każdego miesiąca. W najlepszej sytuacji są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które na dodatek generują niewielką liczbę faktur, np. do 10 miesięcznie. W tym przypadku trzeba przygotować się na wydatek minimum 150 zł. Oczywiście, w większych miastach koszty mogą być nieznacznie wyższe. Z czego wynika taka cena? Przede wszystkim z tego, iż niewielkie firmy mogą prowadzić tzw. małą księgowość, która nie wymaga wykonywania specjalnie skomplikowanych i czasochłonnych czynności. Z formy uproszczonej mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą oraz spółki jawne, cywilne i partnerskie.

  • W tym przypadku biuro rachunkowe najczęściej prowadzi księgę przychodów i rozchodów (KPiR), ewentualnie ryczałt ewidencjonowany. Obie formy są proste, a obliczenia dokonują się automatycznie w gotowych programach księgowych.
  • Jeśli dana firma generuje więcej faktur miesięcznie lub potrzebuje prowadzenia dodatkowych ewidencji (np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia czy jest czynnym podatnikiem VAT), trzeba przygotować się na większy wydatek – między 300 a 400 zł.
  • Gdy liczba dokumentów wynosi już około 100 sztuk miesięcznie lub więcej, koszty przekraczają 1000 zł. Zdecydowana większość biur księgowych określa widełki, do których dopasowuje cenę. Jeśli korzystamy z dodatkowych usług, koszty można oczywiście negocjować.

Ile kosztuje prowadzenie pełnej księgowości?

Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Ten wymóg dotyczy też firm, których roczne przychody przekraczają 2 mln euro. Niestety w tym przypadku wszystkie czynności są znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne. Wymagają też większej precyzji. Oprócz tego, konieczne jest prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, ewidencji majątku oraz źródeł jego finansowania i sporządzanie sprawozdań finansowych. Biuro rachunkowe będzie zatem znacznie drożej wycieniało swoje usługi. Duże znaczenie ma oczywiście liczba generowanych dokumentów. Trzeba jednak przygotować się na koszty powyżej 800 zł miesięcznie. Jest to opłata za prowadzenie ksiąg rachunkowych w momencie, gdy firma generuje do 10 dokumentów miesięcznie.

  • W bardziej zaawansowanych przypadkach, gdy dokumentacja jest mocno rozbudowana i sięga nawet 100 sztuk w ciągu miesiąca, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 2500-3000 zł.

Oczywiście obsługa księgowa to jedno. Biuro rachunkowe może zająć się dla nas także obsługą kadrowo-płacową. Jej koszty są uzależnione głównie od liczby pracowników. Średni koszt obsługi jednego pracownika mieści się w zakresie od 70 do 100 zł. Osobne usługi dotyczą wypełniania raportów dla Głównego Urzędu Statystycznego (między 60 a 80 zł), wypełniania deklaracji podatkowej PIT (jednorazowa usługa wynosi między 60 a 80 zł) oraz sporządzania umów cywilnoprawnych (między 40 a 60 zł).