Sprawozdanie finansowe – kto jest za nie odpowiedzialny?

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości, rachunkowość jednostki obejmuje zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych. W obu tych przypadkach pomoże nam biuro księgowe, jednak warto pamiętać, że to nie tylko na nim, ale również na kierowniku jednostki ciąży odpowiedzialność w tym zakresie. Sprawozdanie...

Nieprawidłowości w PIT – co z tym zrobić?

Błędnie wypełniony PIT to problem, który może spotkać każdą osobę. Trudności pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy mamy większą liczbę źródeł dochodu lub możemy skorzystać z kilku różnych ulg i odliczeń. W wielu przypadkach błędy wynikają jednak z pośpiechu i nie dokładnego sprawdzenia dokumentu przed wysłaniem, bowiem bardzo często mają one...

Umowy zlecenia – jak są opodatkowane od 2022 roku?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna regulowana przez Kodeks cywilny. Osoba wykonująca zlecenie ma tylko takie prawa jakie przysługują jej na podstawie umowy, gdyż w tym wypadku nie ma zastosowania Kodeks pracy. Po jej zawarciu, zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określoną czynność prawną dla zleceniodawcy. Kluczowy jest sam fakt wykonywania czynności, a...