Co należy do obowiązków księgowego?

Co należy do obowiązków księgowego - foto

Jeśli prowadzisz firmę, możesz samodzielnie zająć się księgowością. Z drugiej strony, jeśli nie znasz się na rachunkowości, ani nie chcesz śledzić zmian w przepisach, warto skorzystać z usług specjalisty. W ten sposób nie tylko unikniesz wielu problemów i straty pieniędzy, lecz także zaoszczędzisz sobie sporo pracy. Sprawdź, czym zajmuje się księgowy!

Co można zlecić księgowemu?

Specjalista sporządza deklaracje podatkowe, takie jak PIT, CIT i VAT. Oprócz tego może on odpowiadać za dostarczenie dokumentów w odpowiednim terminie. Dodatkowo osoba na tym stanowisku dba o rozliczenia finansowe względem klientów, kontrahentów i dostawców. Należy jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność za rachunkowość firmy spoczywa na przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że w razie wystąpienia błędów księgowych wynikających z działalności księgowego, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności.

Jak wygląda praca w księgowości?

Księgowy odgrywa bardzo ważną rolę w firmie, dba bowiem o to, żeby cała dokumentacja i rozliczenia prowadzone były bezbłędnie, rzetelnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Należy podkreślić, że na tej podstawie przygotowuje zeznania podatkowe, czy sprawozdania finansowe i statystyczne.

Do obowiązków księgowego może również należeć:

  • rozliczanie projektów unijnych,
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych,
  • wyliczanie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS,
  • dokonywanie wypłat wynagrodzeń i elementów pozapłacowych.

Czym zajmuje się księgowy?

Obowiązki księgowego uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa i specyfiki branży, w którym ono działa. Osoba na tym stanowisku niejednokrotnie przygotowuje sprawozdania do GUS, czy oblicza amortyzację.

W wielu firmach główny księgowy sporządza sprawozdanie finansowe, które składa się z:

  • wprowadzenia,
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • rachunku przepływów pieniężnych w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
  • dodatkowych informacji i objaśnień związanych z istotą działalności danego podmiotu.

Księgowy kontroluje obieg dokumentów, w skład którego wchodzi rejestracja, porządkowanie, klasyfikacja i archiwizacja.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnego księgowego?

Księgowość nie ogranicza się do wprowadzenia dokumentów do prostego programu. Wymaga ona wiedzy z zakresu prawa rachunkowego, podatkowego i cywilnego, a także analitycznego myślenia. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zabiera sporo czasu, dlatego warto powierzyć je profesjonaliście. Główny księgowy potrafi dostrzec załamanie pozycji firmy na rynku i temu zapobiec, informując o tym przełożonego. Ponadto specjalista wie, jakie zadania oddelegować pozostałym pracownikom biura.

Nie wystarczy przeczytać jednej książki lub zrobić kurs, aby nauczyć się księgowości. Specjalista musi doskonale orientować się w aktualnych przepisach prawa, a te zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zrozumienie wszystkich niuansów zajmuje sporo czasu, a powinniśmy jeszcze wiedzieć, w jakich sytuacjach możemy je zastosować. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnego księgowego, a samemu zająć się innymi aspektami prowadzenia firmy. W ten sposób nie musimy się martwić, że popełnimy jakiś błąd, który może skutkować zaległościami podatkowymi, czy sankcjami administracyjnymi. W niektórych przypadkach narażamy się nawet na odpowiedzialność karną i skarbową.

Zastanawiasz się, jak znaleźć dobrego księgowego? Przede wszystkim popytaj znajomych właścicieli firm, czy mogliby Ci kogoś polecić. Poszukaj również w mediach społecznościowych, najlepiej na grupach zrzeszających przedsiębiorców. Zanim jednak podejmiesz decyzję, upewnij się, że wybrana osoba lub biuro posiada certyfikat księgowy, wydany przez Ministerstwo Finansów. Wspomniany dokument potwierdza rzetelność i legalność usług.