W jakich terminach należy opłacać najważniejsze składki i podatki?

W jakich terminach należy opłacać najważniejsze składki i podatki - foto

Każdy przedsiębiorca musi opłacać składki i podatki. Ważne, aby robił to regularnie, w ten sposób uniknie poważnych konsekwencji. Niestety, w natłoku spraw możemy łatwo zapomnieć o płatnościach. Sprawdź, jakie są najważniejsze terminy podatkowe!

E-składka – czym jest?

E-składki, czyli należności ZUS, opłacamy jednym przelewem na indywidualny rachunek bankowy. Informacja przesyłana jest listownie, ale jeśli zgubiliśmy korespondencję, możemy w każdej chwili sprawdzić numer rachunku składkowego na stronie www.eskladka.pl,. Proponowane rozwiązanie ogranicza ilość przelewów, placówce ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00. W ten sposób możesz opłacić:

  • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych,
  • koszty upomnień.

Pamiętajmy, żeby w tym samym terminie przesłać deklarację rozliczeniową, imienny raport miesięczny, a także uiścić opłaty. Jednostki i zakłady budżetowe muszą dopełnić formalności do 5 dnia miesiąca. Z kolei spółki kapitałowe (S.A i sp. z o.o.), stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jednostki samorządowe powinny opłacić składki i przekazać dokumenty rozliczeniowe do 15 dnia miesiąca. Warto przypomnieć, że spółki osobowe, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub z innymi ubezpieczonymi, mają obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 20 dnia miesiąca.

Do kiedy trzeba zapłacić VAT?

Wspomniany podatek wlicza się w cenę towaru lub usługi, w związku z tym nie stanowi on kosztu uzyskania przychodu. VAT należy zapłacić do 25 dnia następnego miesiąca. Oprócz tego musimy też złożyć deklarację VAT-12, VAT-8 i VAT-9M. Należy ją złożyć nawet wtedy, gdy w danym miesiącu nie dokonano czynności opodatkowanej VAT.

To również ostatni dzień, w którym możemy przesłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK_VAT razem z deklaracją miesięczną JPK_V7M i JPK_V7K (częścią deklaracyjną i ewidencyjną). W tym samym okresie należy również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularz VAT-UE. Wspomniany obowiązek spoczywa na podatnikach, u których występuje nabycie lub dostawa towarów w ramach wspólnoty, niezależnie od wysokości obrotu. Taki termin obowiązuje też w przypadku podatku akcyzowego. Pamiętajmy, że wpłacić należną kwotę i złożyć deklarację.

Przypominamy, że do 25 dnia miesiąca należy rozliczyć podatek cukrowy, a także od sprzedaży detalicznej PSD-1. To również ostateczny termin przesłania do PFRON dokumentacji związanej z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

Termin płatności CIT

Jeśli rozliczasz się do 31 marca następnego po roku podatkowego, w tym terminie musisz zapłacić podatek. W sytuacji, gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozliczenie składasz do końca 3 miesiąca następnego roku. Przypominamy, że w ciągu roku nie musisz przekazywać deklaracji podatkowych. Wystarczy, że wpłacasz zaliczki do 20 dnia każdego miesiąca. Jeśli korzystasz z zaliczek kwartalnych, termin płatności upływa 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale.

Dlaczego warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność, czy dużą firmę, warto zlecić prowadzenie księgowości profesjonalnemu biuru rachunkowego. Specjaliści śledzą na bieżąco przepisy i nowelizacje, dzięki czemu zapewniają obsługę na najwyższym poziomie. Mogą nam pomóc zarówno na etapie zakładania firmy, jak i w prowadzeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, księgi przychodów i rozchodów, czy pełnej księgowości. Nowoczesne biuro rachunkowe zezwala na przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej, co zdecydowanie ułatwia współpracę.

Przestrzegając podstawowych terminów płatności, nie narazisz się na kary za ich przekroczenie. Przypominamy, że konkretne daty uzależnione są od rodzaju podatku i wybranej formy opodatkowania.