Inwentaryzacja w firmie – kiedy się ją wykonuje?

Inwentaryzacja w firmie - kiedy się ją wykonuje - foto

Inwentaryzacja jest obowiązkiem każdej firmy, o którym to mówi ustawa o rachunkowości. Dotyczy to wszystkich tych podmiotów, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Celem inwentaryzacji jest przede wszystkim sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów, jak również i pasywów. Biuro rachunkowe, w którym pracuje księgowy zajmujący się prowadzeniem danej firmy pod względem ,,papierologii”, taką właśnie inwentaryzację powinien przeprowadzać. Dlaczego jest więc ona tak ważna? Jak wygląda ona z punktu prawa?

Jaki jest cel inwentaryzacji?

Głównym i zasadniczym celem, jaki ma spełniać inwentaryzacja jest ustalenie lub sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w firmie. Taki zapis określany jest inwentarzem. Jeśli chodzi o aspekt praktyczny, inwentaryzacja ma za zadanie potwierdzić, czy stan majątkowy firmy jest zgodny z dokonywanymi zapisami księgowymi. Na inwentaryzację składają się trzy elementy:

  • aktywa i pasywa, które zawarte są w ewidencji bilansowej
  • obce składniki majątkowe
  • druki ścisłego zarachowania

Etapy inwentaryzacji

Księgowy zajmujący się prowadzeniem księgowości danej firmy, powinien na zakończenie roku obrotowego taką inwentaryzację przeprowadzić. Co istotne, powinna być ona przeprowadzona na dzień zakończenia działalności, jej likwidacji czy ogłoszenia upadłości.

Inwentaryzacja, jaką przeprowadza księgowy, powinna odbywać się w czterech krokach. Są nimi między innymi:

  • etap przygotowawczy
  • etap właściwy
  • etap rozliczeniowy
  • etap poinwentaryzacyjny

Jakie firmy zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji?

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, osób fizycznych, które prowadzą działalność, spółkę i ich przychód przekracza 1,2 mln euro rocznie. Inwentaryzacja konieczna jest również w przypadku osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego

Nie ma wątpliwości, iż wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest niezwykle istotnym, jednym z najważniejszych elementów prowadzenia firmy, bez względu na to, czy w grę wchodzi jednoosobowa działalność, firma zatrudniająca dziesiątki pracowników czy też spółka. Księgowy reprezentujący interesy danej firmy w pełni za nią odpowiada pod względem księgowym. To on prowadzi taką księgowość, on reprezentuje interesy firmy przed organami państwowymi i on właśnie zajmuje się przeprowadzaniem inwentaryzacji, jako jednego z najtrudniejszych zadań, co do których wiele firm jest po prostu zobowiązanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jakie biuro wybrać? Na pewno takie, co do którego będzie miało się pełne zaufanie, że zrobi ono wszystko, aby ,, formalny” aspekt firmy, był prowadzony odpowiednio, takiej, która posiada pełen zakres usług, atrakcyjne ceny, doradztwo i kompleksową pomoc zawsze, gdy jest taka potrzeba. Jeśli w grę wchodzi inwentaryzacja, choć jest to zadanie trudne i skomplikowane, dobry księgowy bez problemu sobie z nim poradzi.

Inwentaryzacja przedsiębiorstwa, spółki czy też innego podmiotu odgrywa niezwykle ważną rolę. Aby była ona przeprowadzona poprawnie, księgowy musi wziąć pod uwagę zarówno wszelkie kwestie dotyczące ustawy o rachunkowości, jak również i przepisy wynikające z Kodeksu Pracy. Jest to ogrom działań, które w firmie może przeprowadzić zarówno zatrudnione biuro rachunkowe, jak również i firma z zewnątrz, działająca w ramach outsourcingu.