Czy usługi księgowe są zwolnione z VAT?

Czy usługi księgowe są zwolnione z VAT - foto

Z usług księgowych w pewnym wymiarze korzysta każda firma. Dzięki pomocy specjalistów, zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa, mogą efektywnie zarządzać swoimi finansami. W kontekście korzystania z takich usług, często pojawia się pytanie – czy usługi księgowe są zwolnione z VAT? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników.

Co to jest VAT?

Warto zacząć od wyjaśnienia, co to jest VAT. Jest to podatek od towarów i usług, określany również podatkiem konsumpcyjnym, który jest naliczany na większość towarów i usług sprzedawanych na terytorium Polski. Stawki VAT w Polsce to: 23%, 8%, 5% i 0%, a wybór odpowiedniej stawki zależy od rodzaju towaru lub usługi. VAT jest obowiązkowy dla większości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że koszty związane z podatkiem VAT przechodzą na klientów. Innymi słowy, jeśli sprzedawca lub usługodawca jest zobowiązany do odprowadzania VAT, podatek ten zostaje doliczony do ceny produktu lub usługi. Stąd też dywagacje w kwestii obowiązku opłacania podatku za usługi księgowe świadczone przez biuro. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, kiedy można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia VAT i czy dotyczy to biur księgowych.

Dla kogo zwolnienie z VAT

W Polskim prawie podatkowym przewidziane jest jednak zwolnienie z VAT dla podmiotów, których obroty roczne nie przekraczają 200 000 zł. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca nie przekracza tego limitu, nie jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT i nie musi pobierać tego podatku od swoich klientów. Jest to rozwiązanie często wykorzystywane przez małe firmy i start-upy, które dopiero zaczynają swoją działalność.

Wyjątki od zwolnienia z VAT

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie rodzaje działalności kwalifikują się do opisanego powyżej zwolnienia z obowiązku płacenia podatku VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT ze zwolnienia nie mogą skorzystać podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa, chyba że chodzi o doradztwo rolnicze związane z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

VAT dla biur księgowych – zakres usług i wysokość przychodów

W kontekście usług księgowych, elementem decydującym o możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT jest zakres oferowanych usług. Jeśli biuro rachunkowe specjalizuje się wyłącznie w świadczeniu usług księgowych, takich jak prowadzenie ksiąg handlowych, obsługa kadrowo-płacowa, czy sporządzanie sprawozdań finansowych, a jego roczne przychody nie przekraczają kwoty 200 000 zł, jest uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Oznacza to, że nie jest zobowiązane do naliczania i odprowadzania podatku VAT od swoich usług.

Jednak sytuacja ulega zmianie, jeśli biuro rachunkowe, oprócz podstawowych usług księgowych, oferuje także usługi doradcze. Mogą one obejmować na przykład doradztwo podatkowe, finansowe czy biznesowe. Jeśli takie usługi są częścią oferty biura, niezależnie od rodzaju doradztwa i niezależnie od tego, czy stanowią one główną część działalności biura, czy są jedynie usługą dodatkową, biuro to nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT, niezależnie od wysokości rocznych przychodów.

Przechodząc do podsumowania odpowiedzi postawionej już w tytule artykułu, należy jednoznacznie wskazać, że usługi księgowe mogą być zwolnione z podatku VAT, jednak pod pewnymi warunkami. Kluczowy jest zakres usług oferowanych przez biuro rachunkowe oraz wartość jego rocznych przychodów.