Co to są należności i zobowiązania w firmie?

Co to są należności i zobowiązania w firmie - foto

Prowadzenie firmy stawia przed przedsiębiorcą rozmaite wyzwania, również te związane z finansami. Niestety, prowadzenie własnej działalności to nie tylko możliwość bycia swoim własnym szefem, ale też konieczność dotrzymywania finansowych zobowiązań. Czym się różnią należności od zobowiązań? Co oznacza każde z tych pojęć? Wyjaśniamy!

Faktury rozliczane natychmiast i z odroczonym terminem płatności

Każdy, kto prowadzi firmę, wystawia faktury sprzedaży i otrzymuje faktury zakupu. To właśnie przez konieczność opłacania faktur powstają zobowiązania i należności, których ewidencją zajmuje się zwykle biuro rachunkowe w ramach świadczenia usług księgowych. Należność to kwota, która została pożyczona drugiej stronie umowy i ma zostać spłacona na określonych warunkach. Należności dzieli się na:

  • Krótkoterminowe – wynikające ze sprzedaży towarów/usług, wymagalne w terminie 12 miesięcy, liczonych od dnia bilansowego.
  • Długoterminowe – wszystkie należności, których okres spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Wymagalne – wierzyciel może podjąć działania egzekucyjne, prowadzące do odzyskania należności, takie jak np. wezwanie do zapłaty.

Niewymagalne – powstają w tym samym momencie co zobowiązania. Przykładem takiej należności jest podpisanie umowy kredytowej, która utrzymuje ten stan do momentu konieczności zapłacenia pierwszej raty

Zobowiązanie jest pojęciem odwrotnym do należności. Najprościej mówiąc, należność jest prawem do dochodzenia spłaty długu. Zobowiązanie jest natomiast pojęciem określającym obowiązek dłużnika do wywiązania się z umowy zawartej z wierzycielem. Odpowiednia ewidencja w zakresie zarówno zobowiązań, jak i należności to klucz do właściwego funkcjonowania firmy. Nieporządek w tym obszarze niesie za sobą szereg przykrych konsekwencji, w postaci strat finansowych, a także kłopotów prawnych Sprawdź, jak dobrze zarządzać należnościami i zobowiązaniami. Wyjaśniamy tę kwestię w kolejnych paragrafach.

Jak zarządzać firmowymi należnościami i zobowiązaniami?

W przedsiębiorstwach większość należności i zobowiązań powstaje w wyniku transakcji kupna i sprzedaży. Jeżeli wszystkie płatności są dokonywane w momencie dostawy towaru lub realizacji usługi, to zarządzanie finansami zwykle nie jest trudne. Sytuacja może się jednak skomplikować w momencie, w którym wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności (udzielasz kontrahentom kredytu kupieckiego).

Im więcej faktur z odroczonym terminem płatności, tym trudniejsze staje się zarządzanie płynnością finansową. Jeżeli chcesz mieć pewność, że finanse Twojej firmy są w dobrych rękach, zatrudnij specjalistę od księgowości, który zadba o to, aby wszystkie faktury były opłacane w terminie. Usługi księgowe mogą obejmować ogólne zarządzanie finansami firmy lub też ograniczać się tylko do wybranych przez Ciebie obszarów.

Profesjonalne usługi księgowe świadczone przez naszą firmę pozwolą Ci poświęcić się innym obowiązkom służbowym, bez konieczności zajmowania się rozliczeniami, płatnościami, podatkami, wynagrodzeniami itd. W naszej ofercie znajdują się różne usługi księgowe, pozwalające zarówno na kompleksową obsługę firmowych finansów, jak i na nawiązanie jednorazowej współpracy. Jeżeli zależy Ci na tym, aby Twoje przedsiębiorstwo zawsze miało płynność finansową i sprawnie zarządzało należnościami i zobowiązaniami, skontaktuj się z nami. Nasze usługi księgowe pozwolą Ci to osiągnąć. Nasi księgowi i księgowe posiadają odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, pozwalające im na sprawne i skuteczne zarządzanie finansami Twojej firmy.