Blog

Inwentaryzacja w firmie – kiedy się ją wykonuje?

Inwentaryzacja jest obowiązkiem każdej firmy, o którym to mówi ustawa o rachunkowości. Dotyczy to wszystkich tych podmiotów, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Celem inwentaryzacji jest przede wszystkim sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów, jak również i pasywów. Biuro rachunkowe, w którym pracuje księgowy zajmujący się prowadzeniem danej firmy...